Οι τρεις λέξεις που πρέπει να βγάλεις από τη ζωή σου!

Οι τρεις λέξεις που πρέπει να βγάλεις από τη ζωή σου!

Για να καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου.

Κάθε χρόνο βάζουμε νέους στόχους αλλά πολλές φορές στο τέλος της νέας χρονιάς βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Τροχοπέδη στη ζωή μας στέκεται η αναβλητικότητα και τα συνεπακόλουθά της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους υπάρχουν τρεις λέξεις που πρέπει να βγάλουμε από την ζωή μας προκειμένου να αποβάλουμε την αναβλητικότητα που μας διακατέχει.

Ποιες είναι αυτές; Είναι οι λέξεις: ελπίζω, μακάρι, πιθανόν.

Από την στιγμή που τις λέμε, δικαιολογούμε την απραξία μας. Όλες οι ευχές και οι ελπίδες είναι σπατάλη χρόνου.Ούτε οι ευχές  ούτε οι ελπίδες, όσο μεγάλες κι αν είναι,  δεν βοηθούν στην επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού. Είναι απλά εύκολοι τρόποι για να μην καταπιαστούμε με οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούμε σημαντική για τη ζωή μας.