Επείγουσα απόφαση: Κλειστά τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Επείγουσα απόφαση: Κλειστά τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Τις σχετικές αποφάσεις διακοπής μαθημάτων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες υπέγραψαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του π.δ/τος 79/2017.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ