Ανακαλείται από τον ΕΟΦ γνωστό συμπλήρωμα σιδήρου

Ανακαλείται από τον ΕΟΦ γνωστό συμπλήρωμα σιδήρου
medical: Medicine Bottle isolate on white.

Δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές του προϊόντος που είναι συμπλήρωμα σιδήρου.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Την ανάκληση της παρτίδας 002170 (ημ/νία λήξης 08/2022) του φαρμακευτικού προϊόντος RAFESAC Ferrous Gluconate κόνις για πόσιμο διάλυμα 300 mg/φακελίσκο (37,5mg Fe++)/SACHET, καθώς σε ορισμένα τεμάχια η εμφάνιση του περιεχομένου δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπόν α ενισχύσει την ανάκληση της εταιρείας RAFARMA.E.B.E., η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ